Domov Svatý Jan je poskytovatelem sociálních služeb, které spočívají v dlouhodobé podpoře, pomoci a péči svým  uživatelům s cílem naplňovat jejich individuální zájmy, potřeby a přání tak, aby žili co možná nejběžnějším způsobem života.

Služby jsou určeny dospělým osobám s mentálním postižením a dospělým osobám s mentálním postižením v kombinaci s postižením tělesným nebo smyslovým jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.

Domov Svatý Jan poskytuje tyto sociální služby:

     domov pro osoby se zdravotním postižením

     odlehčovací služba

     podpora samostatného bydlení